KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ


K I R I M – K O N G O   K A N A M A L I   A T E Ş İ

     Keneler  tarafından taşınan  “Nairovirüs”  isimli bir mikrobiyal etken  tarafından  neden olunan ateş,  cilt içi  ve  diğer alanlarda kanama gibi bulgular  ile  seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyondur.  Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen,  bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir. 

     Keneler Nasıl Tanınır ve Nerelerde Bulunur?

     Keneler otlaklar,  çalılıklar  ve  kırsal  alanlarda  yaşayan  minik  oval  şekilli  parazitlerdir.   6-8 bacaklı,   uçamayan, sıçrayamayan hayvanlardır.  Hayvan ve insanların  kanlarını emerek  beslenirler  ve  bu  sayede  hastalıkları  insanlara  bulaştırabilirler.

     Ülkemiz kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Türlere göre değişmekle beraber kenelerin, küçük kemiricilerden, yaban hayvanlarından evcil memeli hayvanlara ve kuşlara (özellikle devekuşları) kadar geniş bir konakçı seçeneği mevcuttur.

     Kimler Risk Altındadır?

     Hastalık genellikle meslek hastalığı şeklinde karşımıza çıkar.  

·      Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar

·      Veterinerler

·      Kasaplar

·      Mezbaha çalışanları

·      Sağlık personeli 

·      Kamp ve piknik yapanlar, askerler ve korunmasız olarak yeşil alanlarda bulunanlar özellikle risk altındadır. 

     Henüz ergin olmamış   “Hylomma”   soyuna ait keneler,  küçük omurgalılardan kan emerken hastalık taşıyan virüsleri alır  ve    gelişme evrelerinde muhafaza ederler.  Bu virüsleri  hayvanlardan ve insanlardan kan emerken bulaştırırlar.

 

 

     Kuluçka Süresi Ne Kadardır? 

      Kene tarafından ısırılma ile virüsün alınmasını takiben geçen kuluçka süresi genellikle 1 ila 3 gün  arasında  değişir.  Bu süre  9 güne  kadar  uzayabilmektedir.  Ayrıca virüs  bulaşmış   kann  ve   dokulara doğrudan temas sonucu bulaşmalar  olabilmektedir.

     Belirtileri Nelerdir?

                Ateş

                Kırıklık

               Baş ağrısı

               Halsizlik 

               Kanama pıhtılaşma mekanizmalarının bozulması sonucunda;   

                       - Yüz ve göğüste kırmızı döküntüler

                         gözlerde kızarıklık,

                      - Gövde, kol ve bacaklarda morluklar 

                      - Burun kanaması, dışkıda ve idrarda kan görülebilir.

                      - İlerleyen dönemde  karaciğer, böbrek ve akciğer yetmezlikleri nedeni ile

                       hastalar  vefat edebilmektedir.

 

     Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinin Tanısı Nasıl Konulur?   

Kanda virüse karşı oluşan antikorların taranması,   tanı için en sık kullanılan yöntemdir.  Bu göstergeler hastalığın başlangıcından sonra 6. günden itibaren belirlenebilir.

 

     Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Nasıl Kontrol Edilir ve Nasıl Korunulur?  

     Hastalığın bulaşmasında keneler önemli bir yer tutmaktadır.  Bu nedenle kene mücadelesi önemlidir.

    İnsanlar kenelerden uzak tutulabilirse,   bulaşma  önlenebilir.  Bu nedenle de mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan kaçınmak gerekir.

     Kenelerin yoğun olabileceği çalı, çırpı ve gür ot bulunan alanlardan uzak durulmalı,  bu gibi alanlara  çıplak ayak yada kısa giysiler ile gidilmemelidir.

 

  Bu alanlara av yada görev gereği gidenlerin lastik çizme giymeleri, pantolonlarının paçalarını çorap içine almaları,

 

  Görevi nedeni ile risk grubunda yer alan kişilerin hayvan ve hasta insanların kan ve vücut sıvılarından korunmak için mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske v.b. giymeleri gerekmektedir.

 

 Gerek insanları gerekse hayvanları kenelerden korumak için haşere kovucu ilaçlar (repellent) olarak bilinen böcek kaçıranlar dikkatli bir şekilde kullanılabilir. (Bunlar sıvı, losyon, krem, katı yağ veya aerosol şeklinde hazırlanan maddeler olup, cilde sürülerek veya elbiselere emdirilerek uygulanabilmektedir.)

 

 Haşere kovucular hayvanların baş veya bacaklarına da uygulanabilir.  Ayrıca bu maddelerin emdirildiği plâstik şeritler, hayvanların kulaklarına veya boynuzlarına takılabilir.

   Kenelerin bulunduğu alanlara gidildiği zaman vücut belli aralıklarla kene için taranmalıdır.

   Vücuda yapışmış keneler uygun bir şekilde  kene ezilmeden,  ağızdan veya başından tutularak bir cımbız veya pens yardımıyla çıkartılır. Isırılan yer alkolle temizlenmelidir. Mümkünse kenenin tanı için alkolde saklanması uygun olur.

Diğer canlılara ve çevreye zarar vermeden, haşere ilacı (insektisit) ile uygulamanın uygun görüldüğü durumlarda  çevre ilaçlanması yapılabilinir.

 

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinin Tedavisi Nedir?   

 

Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastaya destek tedavisi yapılmalıdır.