BİRİMLERİMİZ » KEMİK DANSİTOMETRESİ  » 

KEMİK DANSİTOMETRESİ

    Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılır ?          

·         Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara

·         Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlara

·         Menopoz sonrası risk faktörleri taşıyan kadınlara

·         Zayıf ve uzun boylu menopoz sonrası kadınlara

·         Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlara, omurga kırığı olanlara

·         160 cm den kısa boy ve 50 kg. dan düşük ağırlık

·         Yılda 2.5 cm. den fazla boy kısalması olanlara

·         65 yaştan büyük olanlara

·         Kalsiyumdan fakir beslenenlere

·         Erişkin yaşta küçük darbe veya travmalarla kırık oluşması durumlarında

·         Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma (osteopeniye) saptananlara

·         Aşırı Alkol, sigara, kahve tüketenlere

·         Östrojen tedavisine kontrendikasyon varsa

·         Testeron seviyesi düşük olanlara

·         1 aydan uzun süren hareketsiz (immobilizasyon) kalmak zorunda olanlara

·         5 yıldan uzun romatoid artrit ve ankilozan spondilit öyküsü olanlara Kortizon veya metotreksat tedavisine başlarken ve tedavi sırasında yılda bir kez

·         Heparin, Antiasit Kortikosteroidler (Prednisone), Dilantin ve Barbituratlar , Tiroid Hormonu gibi ilaçları uzun süreli kullananlar

·         Nefropatiler, Osteomalazi, Hiperparatiroidi , Hipertiroidizm gibi hastalığı olanlara İnsüline bağlı diabet hastalarına Osteoporoz      tedavisinin takibinde kemik yoğunluğu ölçümü yapılır.


    Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılmaz ? 

·         Hamilelere

·         İnceleme tarihinden 2 - 6 gün önce ağız veya damar içi yolla kontrast madde kullanmış olanlara

·         Hareketsiz yatamayanlara

·         İleri derecede omurga deformasyonu olanlara yapılamaz