ANLAŞMALI KURUMLAR » 

HASTANEMİZİN ANLAŞMA YAPTIĞI KURUMLAR:

 

Hastanemiz Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve  Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi,Trabzon Fatih Devlet Hastanesi,  hizmet sözleşmesi imzalamıştır.

 

Alınan hizmetler şunlardır:

 

 KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

BT (Bilgisayarlı Tomografi), MR (Manyetik Rezonans), PET, CT, Ultrasonografi, Kemik Dansitometre, Patoloji, Mamografi Sintigrafi, Labotratuar Tetkikleri (HBV-DNA, HCV-RNA) ve Hormon Tahlili.  :: http://www.trabzonkanuni.gov.tr/icerik.php?cid=28

 

KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

3' lü tarama tetkikleri.

 

Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi:

 

Ekokardiyografi, efor testi, Holter, Anjio, Solunum Fonksiyon testleri, Tüberküloz ve Bakteriyoloji Testleri, Konsültasyon Hizmetleri, Sterilizasyon, Hemodiyaliz Katater yerleştirilmesi, Kültür Tetkikleri.

 

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi:

 

Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Mamografi, Ultrasongrafi, Endoskopi (Gastroskopi-Kolonoskopi) Taş Kırma (ESWL), Kemik Dansitometri, Patoloji tahlilleri.  :: http://www.pacsrapor.com/