SAĞLIK TESİSİ ÇALIŞAN EĞİTİM PLANI » 

SAĞLIK TESİSİ ÇALIŞAN EĞİTİM PLANI

     2017 YILI OF DEVLET HASTANESİ GENEL EĞİTİM PLANI                                                                                                                                                                                   TARİH: 01.03.2017

                                               

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

1

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 

1-Kişiler Arası İletişim

2-Beden Dili

3-Empati

4-İletişim Becerileri

5-Nezaket Ve Görgü Kuralları

6-Öfke Kontrolü

7-Stresle Baş Etme

8-Zor insanla başa çıkma

9-Problem çözme teknikleri

10- Tükenmişlik Sendromu

 

 

 

Personelin İş Deneyimi Ve İletişim Becerilerini Artırmak.

 

 

Nitelikli İnsan Gücünü Yetiştirme Ve Kaliteli Hizmet Sunabilmek

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

90dk

Tüm Personel

 

 Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

2

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM, KRİZ YÖNETİMİ

VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

1-Psikiyatri Hastalarıyla Baş Etme

2-İletişim

3-Kriz Yönetimi

 

 

 

 

Sağlık Çalışanlının Psikiyatri Hastalarına Yönelik İletişim Becerilerini Arttırmak.

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

60dk

Sağlık

Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

3

HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

1-Güvenli Cerrahi Uygulamaları                                 2-İlaç Güvenliği                                                  3-Tranfüzyon Güvenliği                                     4-Sözel İstem Uygulaması   

5-Hasta Bilgilerinin ve Kayıtlarının Güvenli Devredilmesi                                                        

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumu Aşamasında, Hasta Güvenliği Ve Memnuniyetini sağlayarak aynı standartlarda hizmet almalarını Sağlamak.

 

 

 

 

 

Hastayı olası zaralar dan korumak  ve kaliteli bakım hizmeti sunabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

60dk

Tüm Sağlık Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

1- Hasta Transferi                                                        2-Hasta Düşmeleri                                                              3-Hasta Kimlik Tanımlayıcı, Hasta Kimliğinin Doğrulanması                                                4-Mavi Kod                                                             5-Pembe Kod  

6- Tıbbi Cihaz Güvenliği

7- Akılcı ilaç kullanımı

8-Radyasyon Güvenliği

Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumu Aşamasında, Hasta Güvenliği Ve Memnuniyetini Sağlayarak Aynı Standartlarda Hizmet Almalarını Sağlamak.

 

Hastayı Olası Zaralardan Korumak Ve Kaliteli Bakım Hizmeti Sunabilme

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer /

Toplantı Salonu

60dk

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

4

HASTA BAŞI TEST CİHAZI

1-Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı Ve Bakımı

2-Çalışılacak Testlerin Preanalitik, Analitik ve Postanalitik Evrelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

3-Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4-Cihazın Temizliği ve Bakımı

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Başı Test Cihazının doğru Kullanımı Hakkında bilgileri güncellemek ve farkındalık oluşturmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Başı Test Cihazının Kullanımında Doğru Sonuç Alabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alnında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer /

 Toplantı Salonu

60dk

Tüm Sağlık Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

5

ÖRNEK ALIM VE TRANSFERİ

1-Örnek Alım Ve Transferi

 

 

 

 

Örneklerin Doğru Alınmasını Ve Güvenli Transferini Sağlamak.

 

 

 

Hastadan alınan Örneklerden En Güvenli Şekilde Doğru Sonuç alabilmek

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

60dk

Tüm Sağlık Personeli /  Hizmet Alım Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

6

HASTA HAKLARI EĞİTİMLERİ

1-Hasta Hakları ve Sorumlulukları                               2-Etik Hasta Hakları

3-Hasta Memnuniyeti

4- Hasta Mahremiyetinin sağlanması (Hasta Bilgilerinin Mahremiyeti ve Gizliliğin korunması) 

5- Hasta Rızasının alınması           

 

 

 

 

Hizmet Kalitesinin ve Hasta Memnuniyetinin Artmasını Sağlamak

 

 

 

Sunulan Sağlık Hizmetinin,  Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Fark Edilmesini Sağlayarak

Kurumda Gerekli Düzenlemelerin Yapılması

 

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer /

Toplantı Salonu

60dk

 

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

7

İLAÇ YÖNETİMİ

 

 

 

 

1- Cerrahi Profilaksi Ve Uygun Antibiyotik Kullanımı

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayarak Ve Korunma, Bulaşma Yöntemleri Hakkında Bilgilendirmek

 

 

 

 

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

60dk

 

Tüm Hekimler

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

8

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME EĞİTİMLERİ

 

1-İlaçlar Ve Tıbbi Malzemeler

2-İlaç Güvenliği

Ve Güvenli Transferi

3-Adverst Etki Ve Bildirimi 

4- Tıbbı Sarf Malzemelerinde Beklenmeyen Etkilerin Ve Hatalı Ürünlerin Takip Edilmesi

 

 

 

 

 

 

İlacın Dahil Olduğu Tüm Süreçlerde Etkin Yönetimini Sağlamak, Hasta Ve Çalışana Yönelik Riskleri En Aza İndirmek

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Eczacı

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                         60dk

Sağlık Personeli 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

1.Akılcı İlaç Kullanımı                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2

 

 

İlacın Dahil Olduğu Tüm Süreçlerde Etkin Yönetimini Sağlamak, Hasta Ve Çalışana Yönelik Riskleri En Aza İndirmek

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Eczacı

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                         60dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

9

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ  //İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 

 

 

 

 

 

1-Beyaz Kod

2-Mobbing

3-Çalışan Hakları Genelgesi

 

 

 

 

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personelin Çalışma Hayatında Karşılaşılacak Şiddet Olaylarında İzlenmesi Gereken Süreçte Hak ve Sorumluluklarını Bilmesini Sağlamak

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personelin Çalışma Hayatındaki İş Ve İşlemlerini Daha Verimli Ve Etkin Yapmak Ve Karşılaştıkları Şiddet Olaylarının Önüne Geçebilme

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

60dk

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

10

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ  //İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 

1-Kesici/D./A.

Yaralanmaları          

2-Sağlık Tarama Programları                                   3-Risk Yönetimi                                                    4-Meslek Hastalıkları Ve Hukuki Sonuçları

5-Kişisel Koruyucu Ekipmanları Ve Güvenli Kullanımı 

6 - Tıbbi Cihaz Ve Elektrik Güvenliği    

7-Kan Ve Vücut Sıvıları İle Bulaşma

               

                                              

 

 

 

 

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personel İçin İdeal, Güvenli Bir Çalışma Ortamı Ve Alt Yapısını Sağlamak.

 

 

 

 

Sağlıklı İdeal Çalışma Yaşamı Ve Güvenli Etkili Çalışma Ortamlarında Verimliliği Arttırabilme 

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

60dk

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

11

EL HİJYENİ EĞİTİMİ

 

1-El Hijyeninin Önemi

2-El Hijyeni Endikasyonları

3- El Hijyeni Sağlama Yöntemleri ve Cerrahi El Yıkama

4- Eldiven Kullanımı İle İlgili Kurallar

5- El Antiseptikleri İle İlgili Genel Bilgiler

6- Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili Alınması Gereken Güvenlik

Önlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hijyeninin Önemi Ve Bilinci Hakkında Çalışanları Bilgilendirmek

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesisinde Çalışanlarının El Hijyenine Uyum

Düzeylerinin Artırılması

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer /

 Toplantı Salonu

60dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

 

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

12

ENFEKSİYONLRIN KONTROLÜ / ÖNLENMESİ

1.      Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

2.      Kişisel Hijyen İzolasyonlar Standart Önlemler

3.      Hastane Enfeksiyonları

 

Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi

Sağlık Tesisi Çalışanlarını Hastane Enfeksiyonları Konusunda Bilgilendirmek.

 

 

Hastane Enfeksiyonlarının Oluşmasını Engellemek

Temel Eğitim / Pratik Eğitim

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

60dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

1.      Sterilizasyon / Dezenfeksiyon

 

 

 

 

 

Sterilizasyon

Endoskopi Birimlerinde çalışan Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

13

TEMİZLİK EĞİTİMLERİ

1-Hastane Ve Bölüm Bazlı Temizlik  

2-Genel Alanların Temizlik Kuralları

3- Belirlenen Risk Düzeyine Göre Alanların Temizlik Kuralları

4-Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri

5-Temizlik Malzemeleri İle Maruziyet (Göze Sıçraması, Ciltle Teması Gibi) Durumlarında Yapılacaklar

 

 

 

 

Hastane Ortamından Kaynaklanabilecek Enfeksiyonları Önlemek,

Uyulması Gereken Temizlik Kurallarını Belirlemek Ve Uygulanmasını Sağlamak

 

 

 

 

 

 

Hasta, Hasta Yakını Ve Hastane Çalışanları İçin Sağlıklı Bir Ortam Oluşturmak.

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer /

 Toplantı Salonu

60dk

 

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

14

KPR  (KARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

1-Temel Yaşam Desteği

 (İlk Yardım) Eğitimi

 

 

 

 

Bilgileri Güncellemek

 

 

 

 

Farkındalık Oluşturmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

Sağlık personeli dışındaki

Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

2-Temel-İleri Yaşam Desteği Eğitimi

 

 

 

 

Bilgileri Güncellemek

 

 

 

 

Uygulama Becerisini Artırmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

Sağlık Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

15

BİLGİ GÜVENLİĞİ

 

 

1-Sunucuların Güvenliği Yedekleme                             

 2-Uzaktan Erişim Kablosuz Erişim                            

3-Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliği, İnternet Erişimi Ve Kullanımı                                              4-Güvenli Şifre Kullanımı

 

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışanların Güvenliğini Tehdit Edebilecek Bilişim Olaylarına Yönelik Önlemler Almak

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini tehdit edecek olayları tanıyabilme ve gerekli önlemleri alabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

 

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

16

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ, PANİK DEĞER BİLDİRİMİ VE LABORATUVAR TEST REHBERİ

1-      İç kalite kontrol süreci Eğitimi

2-      Kalite Kontrol süreci Eğitimi

3-      Laboratuvar ile ilgili dokümanların eğitimi(Laboratuvar Test Rehberi)

4-      Laboratuvar çalışanlarına malzeme ve cihazların güvenli kullanımı

5-      Panik değerler ve panik değer bildirimi

6-      Numunelerin kabul ve red kriterleri

7-      Test bazında numunelerin analiz öncesi hazırlık işlemlerine yönelik kurallar

8-      Güvenlik Rehberi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlıktaki Gelişmeler Doğrultusunda Sağlık Çalışanlarının Mesleki Bilgi Ve Becerilerini Arttırmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Personeli /Çalışanının Bilgisini Ve Verimliliğini Arttırarak Görev, Yetki Sorumlulukları Konusunda Geliştirmek

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer /

Toplantı Salonu 60dk

Laboratuvar Çalışanları

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

17

ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

 1-Atık Yönetimi ve Tıbbi Atık-Tehlikeli Atıkların Bertarafı (Tehlikeli ve tıbbi atıkların depolanması, taşınması, toplanması ve bunlara maruz kalma durumunda yapılması gerekenler)

2- Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

3-Atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması

4-Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar

5-Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

6-Tehlikeli Maddelerin Simgeleri

 

 

 

 

 

 

Hastane Atıklarının, Oluşumundan Nihai Bertarafını Gerçekleştirmek Üzere Yetkili Kuruma Teslimine Kadar Geçen Süreçte, İnsan Ve Çevre Sağlığına Zarar Vermesini Önlemek

Çalışan Güvenliğini Sağlamak.

 

 

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Sağlıklı Çalışma Yaşam Alanları Oluşturmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                                                      60dk

Tüm Personel

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

18

RADYASYON

EĞİTİMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Radyasyon Güvenliği,

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta ve çalışanların sağlık hizmetinden kaynaklanan radyasyon maruziyetlerini azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

İlgili Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

19

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

1-Acil Durum Ve Afet Yönetimi

2-Mavi Kod

3-Beyaz Kod

4-Pembe Kod

5-Kırmızı Kod

6-Temel Afet Bilinci

7-Yangın Söndürücüleri Ve Hortumlarının Kullanımı (Uygulamalı)

8--KBRN

Farkındalık Eğitimi

9-Karbondioksit, Karbonmonoksit Ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri 

 

 

 

Sağlık Tesisinde Acil Durum Ve Afet Yönetimi Bilinci Oluşturmak, Olası Bir Kod Durumunda İzlenecek Yolu Belirlemek Ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Sağlamak

 

 

 

 

Hasta ve Çalışan Güvenliğini sağlayabilme

Temel Eğitim/ Pratik Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                                                      60dk

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

1-Acil Durum Ve Afet Triyajı

2-KBRN

EĞİTİMİ

3-YOTA

4-UMKE

Tüm Sağlık Personeli

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

20

GÜVENLİK RAPORLAMA ( GRS )

 

 

 

1-      Amacı, önemi ve sorumluluklar

2-      Sistemin yapısı

3-      Hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme

4-      Bildirim kapsamı

5-      Bildirim yapılma şekli, uyulması gereken kurallar ve gizlilik

6-      Örneklerle GRS Formunun doldurulması

7-       Bildirimlerin değerlendirilmesi ve analiz süreci

 

 

 

 

 

Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak

 

 

 

 

 

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Kalite Yönetim Birimi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

21

ANNE SÜTÜ EĞİTİMİ

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ

 

 

 

 

Anne Sütünün Önemi hakkında bilgi sahibi olmak

 

 

 

 

Anne Sütünün Yararları, Emzirme Teknikleri ve

Karşılaşılan Problemler hakkında Çözüm sahibi olabilme

 

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                                                       60dk

 

Tüm  Çalışanlar

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

GÖZLEM

 

22

MHRS EĞİTİMİ

MHRS Eğitimi

E Nabız Eğitimi

 

 

 

 

 

MHRS hakkında bilgi sahibi olmak

 

 

 

 

 

MHRS nin etkili kullanılabilmesi

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                             60dk

Tüm

Çalışanlar

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

23

NÜTRİSYONEL DESTEK EĞİTİMİ

NÜTRİSYONEL DESTEK EĞİTİMİ

 

 

Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve izlemine yönelik süreçler hakkında bilgi sahibi olmak

 

 

 

 

 

Nütrisyonel Destek ihtiyacını karşılayabilme

Temel Eğitim

Nütrisyon Destek Ekibi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                             60dk

Sağlık personeline

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

24

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR/ BULAŞICI HASTALIKLAR

MERS-COW                                                   

 

MERS- COW şüpheli veya kesin tanı alan hastalardan; diğer hastalara, ziyaretçilere, sağlık çalışanlarına bulaşmasını önlemek, hastalık hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanabilmesi,

Sağlıklı Çalışma Yaşamı oluşturabilmek

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                             60dk

Tüm personel

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Yıl İçerisinde Belirlenen Özel Haftalarda Verilir

 

GÖZLEM

 

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI

 

Ebola virüs hastalığı şüpheli veya kesin tanı alan hastalardan; diğer hastalara, ziyaretçilere, sağlık çalışanlarına bulaşmasını önleme hastalık hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanabilmesi,

Sağlıklı Çalışma Yaşamı oluşturabilmek

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

 

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Yıl İçerisinde Belirlenen Özel Haftalarda Verilir

 

 

GÖZLEM

 

TÜBERKÜLOZ

 

Tüberküloz hastalığı şüpheli veya kesin tanı alan hastalardan; diğer hastalara, ziyaretçilere, sağlık çalışanlarına bulaşmasını önleme hastalık hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanabilmesi,

Sağlıklı Çalışma Yaşamı oluşturabilmek

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

 

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Yıl İçerisinde Belirlenen Özel Haftalarda Verilir

 

 

GÖZLEM

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

25

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR / BULAŞICI HASTALIKLAR

KUDUZ

 

 

Kuduz hastalığının bulaşmasını önlemek, hastalık hakkında bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanabilmesi,

Sağlıklı Çalışma Yaşamı oluşturabilmek

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

 

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Yıl İçerisinde Belirlenen Özel Haftalarda Verilir

 

 

GÖZLEM

 

K.K.K ATEŞ HASTALIĞI

 

 

K.K.K Ateşi hastalığı şüpheli veya kesin tanı alan hastalardan; diğer hastalara, ziyaretçilere, sağlık çalışanlarına bulaşmasını önleme hastalık hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanabilmesi,

Sağlıklı Çalışma Yaşamı oluşturabilmek

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

 

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Yıl İçerisinde Belirlenen Özel Haftalarda Verilir

 

 

GÖZLEM

 

KANSER

HAFTASI

 

 

 

Bilgileri Güncellemek farkındalık Oluşturmak

 

 

 

Kanserden korunma, erken tanı ve teşhisi sağlayabilme

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

 

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Yıl İçerisinde Belirlenen Özel Haftalarda Verilir

 

 

GÖZLEM

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

26

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR / BULAŞICI HASTALIKLAR

MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİR

ME AYI

 

 

 

Bilgileri Güncellemek farkındalık Oluşturmak

 

 

 

Meme Kanserinden korunma, erken tanı ve teşhisi sağlayabilme

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

 

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Yıl İçerisinde Belirlenen Özel Haftalarda Verilir

 

 

GÖZLEM

AİDS

 

 

Bilgileri Güncellemek farkındalık Oluşturmak

 

 

AİDS’den korunma, erken tanı ve teşhisi sağlayabilme

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

 

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Yıl İçerisinde Belirlenen Özel Haftalarda Verilir

 

 

GÖZLEM

ORGAN

 BAĞIŞI

 

 

Organ Bağışı hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak Organ Bağışı süreci hakkında bilgilendirmek

 

Organ Yetmezliği Nedeniyle Yaşamının Sonuna Gelmiş Bir Hastanın Hayatını Kurtarmak ve Organ Bağışını arttırabilmek

 

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu

                     60dk

 

Tüm Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Yıl İçerisinde Belirlenen Özel Haftalarda Verilir

 

 

GÖZLEM

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

27

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

Depolama Ve Envanter Yönetimi

 

 

 

Depolama Ve Envanter Yönetimi

 

Çalıştıkları Alan /Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

 

Ambar Ve Depo Memuru

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

Dosyalama Teknikleri Ve Resmi Yazışma Kuralları

 

Dosyalama Teknikleri Ve Resmi Yazışma Kuralları Dosyalama Teknikleri Ve Resmi Yazışma Kuralları

 

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

Arşiv Memuru

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

Taşınır Mal Yönetmeliği

MKYS kullanımı

 

 

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

 

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

Ayniyat Memuru

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma                         İşinde Kullandığı Malzemelerin Dezenfeksiyonu

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

Berber

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

28

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

1-Besin Kalitesi// Yiyecek Satın Alma Ve Kontrol Yöntemleri                                          2-Geniş Çapta Besin Hazırlama Ve Pişirme Teknikleri                                                                      3-Gıda Güvenliği Yöntemi                                                                     4-Mutfak Hijyeni                                                  Mutfak Donanım İlkeleri                                          5-TBS De Kalite Güvencesi Sistemleri EISO9000-22000 Kalite Standartları              6-Yiyecek Depolama Ve Saklama                      7-Atık Yönetimi                                                   8-Yatan Hasta Servisinde Dikkat Edilecek Noktalar // Diyet Kartlarının Doğru Uygulaması                                                                   9-Yiyecek Ve İçecek Servis Yöntemleri                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu  /  60dk

Mutfak Personeli

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

29

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

1-Microsoft Windows 7 İşletim Sistemi              2-Temel Ağ Eğitimi                                                           3-Hastane Bilgi Yönetim Sistemi                                           

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

Bilgi İşlem Personeli

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

GÖZLEM

 

 

Dosyalama Teknikleri Ve Resmi Yazışmalar

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

Evrak Birim Personeli

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

İlgili Ofset Aletleri Kullanımı

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

İlgili Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

1-Cenaze Yıkama

2-Kefenleme Ve Tabutlama               

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

İlgili Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

30

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

1-Sağlık İstatistikleri                                                 2-Veri Toplama

3-Veri Girişi

4-Veri Değerlendirme Yöntemleri

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

İlgili Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

1-Hasta Yönlendirme  

2-Hastane Organizasyonu

3-Görgü Kuralları          

 

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

İlgili Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

1-Tek Düzen Muhasebe Sistemi                                   2-Döner Sermaye Yönetmeliği

3-Personel Bordro Takip Programı                        

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

Mutemetlik

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

1-Dosyalama Teknikleri

2-Resmi Yazışmalar 

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

 

 

Özlük Personeli

/ Tıbbı Sekreter

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

31

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

 

 

Santral Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

1-Kamu İhale Kanunu Mali Mevzuat

 2-Sosyal Güvenlik Reformu Ve Uygulamaları

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

 

 

Satın alma Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

Trafik Kuralları

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

 

 

İlgili Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

1-Dosyalama İşlemleri

2- Resmi Yazışmalar  

3-Faturalandırma

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

 

 

Faturalandırma Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

32

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

1-Krize Müdahale Ve Afet Yönetimi                                                   2-Acil Durumlarda Müdahale Ve Acil Durum Planı                                                

3-Yangın Güvenliği Ve Yangınlardan Korunma Eğitimi

4-KBRN(Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik,

Nükleer)Silahlar Ve Korunma Eğitimi   

5-Telikeli Madde Simgeleri                                 

Sağlık Alanında Görev Yapan Personelin, Afet Ve Acil Durumlar İle Sivil Savunma Faaliyetlerine İlişkin Mevzuat, Planlama, Temel Yangın Bilgisi, KBRN Ve Uygulamalara İlişkin Bilgi Ve Becerileri Kazandırmak.

 

 

Sağlık Alanında Görev Yapan Personele Yönelik Temel Afet Bilinci Oluşturarak Afet Öncesi Sırası Ve Sonrasında Yapılacak Doğru Davranış Biçimlerini Kazandırmak.

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer /

Toplantı Salonu

60dk

 

Sivil Savunma Birim Çalışanları

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

1-Diyaliz Sistemleri Analizleri

 2-Kalibrasyon  

3- Su Analizler

4- Malzeme Bakım Onarın                                                           

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

 

 

Teknik Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

Malzeme Teslim Prosedürü

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                      60dk

 

İlgili Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

33

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

 

 

 

Dağıtım Anahtarları

 

 

 

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan /birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak.

 

 

 

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan /Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer

 / Toplantı Salonu                      60dk

 

İlgili Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

1-Çamaşır Kabul, Teslim Ve Depolama Sistemi

2-Doğru Miktarda Temizlik Maddesi Kullanımı

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer

/ Toplantı Salonu              

       60dk

Çamaşır hane Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

 

Haziran  Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

36

 

UYUM EĞİTİMLERİ

 

 

 

 

 

 

  GENEL

 UYUM EĞİTİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastaneye yeni başlayan çalışanın uyumunu sağlamak

 

 

 

 

 

Çalışanın Hastaneye Uyum sağlayabilmesi

Temel Eğitim / Pratik Eğitim

İlgili Genel Eğitim Sorumluları

 

Hastaneye Başladığı İlk Hafta İçinde

 /Eğitim Birimi ve Gerekli Bölümlerde

Hastaneye Yeni Başlayan Tüm Çalışanlar

Anlatım / Bilgisayar

Hastaneye Başladığı İlk Hafta İçinde

 

Gözlem

 

 

 

BÖLÜM

UYUM EĞİTİMİ

 

 

Hastaneye yeni başlayan çalışanın bölüme uyumunu sağlamak

 

 

Çalışanın Bölüme Uyum sağlayabilmesi

Temel  / Teorik /  Pratik Eğitim

İlgili Bölüm Eğitim Sorumluları

 

Çalışacağı Bölümde /

Uyum sağlayana kadar

 

Bölüme Yeni Başlayan Tüm Çalışanlar

Anlatım / Gösterip Yaptırma

Bölüme Başladığında, uyum sağlayana kadar

Gözlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

Değerlendirme Yöntemi

 

37

KEFE EĞİTİMLERİ

 

KEFE ( Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ) ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi

 

 

Bilgileri Güncellemek Farkındalık Oluşturmak

 

KEFE ( Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ) ve Kadına Yönelik Şiddet hakkında bilgi sahibi olabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

 

 

 

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Toplantı Salonu                                                       60dk

 

 

Tüm  Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Ocak-Aralık

Gözlem