ANLAŞMALI KURUMLAR » 

ANLAŞMALI KURUMLARIMIZ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu

 

Web Adres: http://www.sgk.gov.tr

 

 

 


 

 

 

 


Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

BT, Boyun US, Skortal US, Troid US, Abdomen US Tüm, Üriner Sistem US, Abdomen US, Yüzeysel Doku US, Renkli Doppler, Meme Bilateral US, Meme Uniteral US, Kemik DAnsitometre, Mamografi, Obstetrik US, Alt Batın, USB, PET/BT, Sintigrafi, Mikrobiyoloji Tetkik, PAtolojik Tetkik, EKO, MR, Helibakteripylori, Parat Hormonu

 

Web Adres: http://www.trabzonkanuni.gov.tr

 

 

 

 

 


 

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD)

 

 

 

 

Web Adres:https://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx

 

Sağlık tesisimize başvuran yabancı uyruklu kişiler, yabancı uyruklu çocuklar, mülteci, sığınmacı, haymatlos kişiler, savaş mağduru olup sığınmacı statüsünde bulunan kişiler ile ilgili mali işlemler AFAD tarafından tanzim edilmektedir.